Wykrywanie wycieków wody bez kucia i bałaganu


Wyciek z zakrytych elementów instalacji wodociągowej lub ogrzewczej to spory problem. Nie dość, że instalacja nie działa poprawnie, to jeszcze powstaje wyciek, który powoduje wzrost wilgotności i wszystkie związane z tym problemy. Zalane tynki i posadzki szybko ulegają degradacji. Zwłoka z usunięciem usterki powoduje większy zakres uszkodzeń, nie mówiąc o szkodliwym oddziaływaniu podwyższonej wilgotności na organizmy ludzi przebywających we wnętrzu.

Szybka reakcja w przypadku wycieku to szansa na ograniczenie kosztownych i rozległych prac remontowych. Kluczem do podjęcia właściwych działań w takiej sytuacji jest dokładna lokalizacja wycieku. Dzięki technikom stosowanym przez naszą firmę możliwe jest wykrycie miejsca, w którym doszło do uszkodzenia instalacji bez konieczności odkrywania jej elementów. To doskonały sposób na to, żeby skrócić czas realizacji naprawy i ograniczyć jej koszt. Szybka i skuteczna lokalizacja wycieków wody bez prac rozbiórkowych.

Zaletą oferowanej przez nas usługi wykrywania przecieków jest to, że pozwala ona dokładnie określić punkt, w którym jest uszkodzona rura, łącznik lub inny element instalacji. Dzięki temu inwestor może od razu podjąć odpowiednie kroki, bez konieczności odkrywania kolejnych elementów instalacji w celu odnalezienia miejsca, w którym uszkodzona jest instalacja.

Nasza usługa to:

  • dokładna lokalizacja uszkodzenia instalacji,
  • wykrycie miejsca uszkodzenia bez konieczności odkrywania elementów instalacji,
  • pełna skuteczność w przypadku każdej instalacji dzięki dopasowanym metodą wykrywania wycieków,
  • krótki czas realizacji,
  • szansa na ograniczenie zakresu rozbiórkowych prac przygotowawczych i remontowych wynikających z konieczności naprawy uszkodzonych elementów.

Warto podkreślić, że lokalizacja wycieku wody wymaga zastosowania odpowiedniej metody i narzędzi. Podejście i sprzęt dobiera się na podstawie budowy instalacji i warunków w miejscu jej montażu. Lokalizacja wycieku wymaga zastosowania specjalistycznych narzędzi pomiarowych oraz obserwacji. Czas trwania badania jest uzależniony od tego, jak rozległa jest instalacja, trzeba brać też pod uwagą czas, jaki pochłania przygotowanie do badania i obserwacji.

Doświadczenie naszego zespołu pozwala nam na ograniczenie do niezbędnego minimum czasu realizacji zleceń wykrywania przecieków. Zachęcamy do kontaktu w celu konsultacji na temat możliwości zastosowania jednej z metod nieinwazyjnego lokalizowania wycieków. Oferujemy również wszystkie usługi komplementarne, które mogą okazać się niezbędne do kompletnego usunięcia skutków uszkodzenia instalacji wodociągowej czy centralnego ogrzewania.

Metody lokalizowania wycieków wody


Nieinwazyjne wykrywanie wycieków wymaga zastosowania odpowiednich metod i narzędzi. Do badania używa się specjalistycznego sprzętu. Podejście dobiera się do rodzaju i stopnia zaawansowania instalacji. Celem i skutkiem podejmowanych przez nas działań jest punktowe wskazania miejsca, w którym uszkodzony jest konkretny element instalacji niezależnie od tego, czy do uszkodzenia doszło na odcinku, do którego jest swobodny dostęp, czy na odcinku zakrytym w dowolny sposób w trakcie realizacji prac budowlanych i wykończeniowych.

Do wykrywania wycieków stosujemy kilka sprawdzonych metod. Poczynając od metody wizyjnej przez termowizyjną i akustyczną sięgając po zaawansowane metody korelacji, kontrastu UV czy gazu znacznikowego w przypadkach, w których jest to uzasadnione.

  • Lokalizacja wycieków kamerą wizyjną – polega na wprowadzeniu do instalacji kamery wizyjnej. Podczas badania stosuje się specjalną kamerę o szerokim kącie widzenia, która dociera nawet do trudnodostępnych miejsc w instalacji. Uszkodzenia jest widoczne na ekranie. Można dokładnie określić punkt, w którym uszkodzony jest element.
  • Lokalizacja wycieków kamerą termowizyjną – dzięki możliwości obserwowania rozkładu temperatur możliwe jest określenie miejsca, w którym jest źródło wycieku. To pozwala na punktowe określenie miejsca, w którym uszkodzona jest instalacja.
  • Lokalizacja wycieków wody metodą akustyczną – badanie akustyczne pozwala usłyszeć wyciek. Instalacja w miejscu uszkodzenia emituje charakterystyczne fale dźwiękowe. Dzięki temu można dokładnie wskazać miejsce, w którym znajduje się uszkodzona rura i zacząć pracę tam, gdzie trzeba.
  • Wykrywanie przecieków metodą korelacji – to kolejna metoda polegająca na badaniu dźwiękowym rurociągu. Badanie przeprowadza się w dwóch odpowiednio wyznaczonych punktach.

Zaletą usług lokalizowania wycieków wody realizowanych przez nas zespół jest szybki czas realizacji i dokładne punktowe wskazanie miejsca uszkodzenia instalacji, niezależnie od tego, czy badany jest odcinek odkryty, czy zasłonięty. Wykrywanie wycieków wody to zadanie, które wymaga doświadczenia i specjalistycznego sprzętu. Lokalizacja wycieków wody umożliwia szybkie rozpoczęcie prac remontowych we właściwym miejscu bez tracenia czasu na odkrywanie kolejnych elementów instalacji. Zadzwoń i sprawdź, jak szybko możemy zlokalizować wyciek w twojej instalacji.